Hãy gửi nội dung liên hệ, chúng tôi sẽ phản hồi sớm!

Viện Khoa học Sự sống, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 10, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
Điện thoại: 0913 804 003
Email: duongvc@gmail.com